Przedstawiciele „Konfederacji Pracy” we władzach OPZZ i na VIII Kongresie OPZZ

2 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie delegatów na VIII Kongres OPZZ z branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”, do której należy OPZZ „Konfederacja Pracy”.

W wyborach tajnych do Rady OPZZ na kadencję 2014-2018 zostali wybrani: przewodniczący ZK OPZZ „KP” Michał Lewandowski i sekretarz ZK OPZZ „KP” Piotr Ostrowski.

Do Prezydium OPZZ na kadencję 2014-2018 został wybrany Piotr Ostrowski.

Piotr Ostrowski będzie reprezentował nasz Związek w Komisji Programowej VIII Kongresu, a Michał Lewandowski w Komisji Skrutacyjnej do głosowań jawnych.