Przypomnienie o CIT-8

Koleżanki i Koledzy

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 2 podjętą na zebraniu Zarządu Krajowego OPZZ “Konfederacja Pracy” w dniu 23 kwietnia 2015 r. organizacje związkowe zobowiązane są do przekazania corocznie do Zarządu Krajowego Związku kopii CIT-8 przekazanego do Urzędu Skarbowego.

Organizacje, które jeszcze nie dopełniły ww. obowiązku, zobowiązuje się do przekazania wskazanej powyżej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia br.