Rada Dialogu Społecznego

W dniu 30 listopada br. w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rekomendowało skład zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego. W dwóch zespołach problemowych RDS OPZZ reprezentować będą przedstawiciele OPZZ „Konfederacja Pracy”. Do zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego rekomendowano Przewodniczącego Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy” – Michała Lewandowskiego; do zespołu problemowego ds. międzynarodowych Sekretarza Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy” – Piotra Ostrowskiego.

Na posiedzeniu omówiono ponadto najważniejsze tematy, którymi powinna zająć się Rada Dialogu Społecznego oraz jej zespoły problemowe.

Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego zaplanowane jest na 14 grudnia br.