“Rodzina 500+”

21 stycznia br. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przekazało do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  opinię do projektu ustawy (poniżej do pobrania) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, znanego jako Program ,,Rodzina 500+”.

opinia OPZZ – projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+)