Rozliczenia za 2015 rok

Przypominamy, że zbliża się okres rozliczenia w Urzędach Skarbowych za rok 2015 (maksymalnie do 31 marca br.)

Przepisy dla organizacji zakładowych i międzyzakładowych nie zmieniły się od roku poprzedniego. W związku z tym należy złożyć :

– CIT 8 (w razie potrzeby również CIT 8/0)

– Bilans

– Rachunek zysków i strat

– Uchwały ze strony OPZZ „Konfederacja Pracy” (zakładka Przyłącz się-podstawowe dokumenty, a następnie Wzory uchwał).

Przypominamy również o obowiązku przesłania kopii CIT-u 8 do Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”.