Rozliczenie Organizacji za 2015 rok w US

Przypominamy ponownie, że zbliża termin rozliczenia w Urzędach Skarbowych za rok 2015 (maksymalnie do 31 marca br.)

Przepisy dla organizacji zakładowych i międzyzakładowych nie zmieniły się od roku poprzedniego. W związku z tym należy złożyć :

– CIT 8 (w razie potrzeby również CIT 8/0)

– Bilans

– Rachunek zysków i strat

– Uchwały ze strony OPZZ „Konfederacja Pracy” (zakładka Przyłącz się-podstawowe dokumenty, a następnie Wzory uchwał).

 

Organizacje, które w ubiegłym roku rozliczały się w Urzędach Skarbowych powinny złożyć tylko 2 uchwały: uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015 (nowy wzór dla ww. Organizacji do pobrania na stronie).

Przypominamy również o obowiązku przesłania kopii CIT-u 8 do Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015-wzór