Rozliczenie organizacji związkowych za 2016 rok w US

Przypominamy, że jutro jest ostatni dzień i termin rozliczenia w Urzędach Skarbowych za rok 2016 – 31 marca br.

CIT 8 do 31 marca

Przepisy dla organizacji zakładowych i międzyzakładowych nie zmieniły się od roku poprzedniego. W związku z tym należy złożyć :

– CIT 8 (w razie potrzeby również CIT 8/0)

– Bilans

– Rachunek zysków i strat

– Uchwały ze strony OPZZ „Konfederacja Pracy” (zakładka Przyłącz się-podstawowe dokumenty, a następnie Wzory uchwał).

Organizacje powinny złożyć dwie uchwały:

1/ uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

oraz

2/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2016  (nowy wzór dla ww. Organizacji do pobrania na stronie).

Przypominamy również o obowiązku przesłania kopii CIT-u 8 do Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”.