Rozprawa sądowa Skarbnika Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy

Koleżanki i Koledzy

W dniu 14 marca br. o godz. 12:00 w sali 264 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieście, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie (wejście od ul. Żurawiej) odbędzie się pierwsza rozprawa kol. Michała Deptuły – Skarbnika Zarządu Krajowego OPZZ “Konfederacji Pracy” oraz Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej m.in. w OSiR Dzielnicy Śródmieście. Rozprawa dotyczy bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę.


Zachęcamy gorąco do uczestnictwa ww. rozprawie, ponieważ dotyczy działalności związkowej, w związku z tym jest to sprawa związkowa, a nie tylko indywidualna. Wesprzyjmy wspólnie działania Pana Michała na rzecz Związku poprzez uczestnictwo 14 marca br. w rozprawie. Pokażmy, że nie zgadzamy się z łamaniem prawa i wypowiedzeniem umowy o pracę chronionej osobie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych i każdy pracodawca (tym bardziej samorządowy) musi przestrzegać obowiązującego prawa. Przychodząc na ww. rozprawę pokażemy siłę i jedność Związku.

Tu można podpisać petycje m.in. w tej sprawie:

http://www.polskabezwyzysku.pl/#!osir-polna/c1w1u