Ruszyła kampania POLSKA BEZ WYZYSKU

Niskie płace, “umowy śmieciowe”, łamanie praw pracowniczych, 1/4 – 3/4 etatu, mobbing. Polska gospodarka stała się rezerwuarem “taniej siły roboczej” dla zachodnich korporacji. Udział płac w polskim PKB wynosi jedynie 46 %, podczas gdy średnio w UE to średnio aż o 10 % więcej. Pracodawcy nie chcą dzielić się zyskiem z pracownikami, którzy ten zysk wypracowują. Najwyższa pora to zmienić !

Zapraszamy na stronę www.polskabezwyzysku.pl  gdzie można dowiedzieć się jak działa kampania, której partnerem związkowym jest Konfederacja Pracy.

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA !

146a7d_61ec846f65fa4437b3a01c6278a68cd5