Spór zbiorowy w Banku Gospodarstwa Krajowego

Organizacja Zakładowa nr 01-017 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Banku Gospodarstwa Krajowego w dn. 14.04.2015 r. wszczęła spór zbiorowy z Pracodawcą.

Przedmiotem sporu zbiorowego są żądania dotyczące:

  1. zagwarantowania środków dostatecznych dla realizacji świadczeń wynikających z Regulaminu ZFŚS na poziomie ubiegłorocznym dla wszystkich uprawnionych pracowników poprzez dokonanie dodatkowego odpisu na ZFŚS w 2015 r.
  2. zagwarantowania pracownikom środków na wypłatę nagród rocznych za 2014 r. w wysokości nie mniejszej, jak w latach poprzednich.

O wszczęciu sporu zbiorowego Zarząd OZ powiadomił Radę Nadzorczą BGK.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej BGK  jest Minister Wojciech Kowalczyk – Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.

Zarząd OPZZ „Konfederacja Pracy” w BGK oczekuje, że zgłoszone żądania zostaną potraktowane równie poważnie, jak żądania związków górniczych