Spór zbiorowy w Tesco Polska

Dnia 15 maja 2017 rozpoczął się spór zbiorowy z pracodawcą w Tesco Polska, którego przyczyną jest poniżająca propozycja pracodawcy i odmowa podjęcia rozmów na temat zmian w wysokości płac i sposobie wynagradzania.
Do sporu przystąpiły wspólnie 4 organizacje związkowe:
  • OPZZ Konfederacja Pracy w Tesco Polska,
  • WZZ Sierpień 80 w Tesco Polska,
  • NSZZ Solidarność 80 w Tesco Polska,
  • ZZP Handlu w Tesco Polska.
Spor zbiorowy w Tesco

Termin pierwszego spotkania w ramach sporu zbiorowego został ustalony na 29 maja 2017. Jako pierwszy akcje “wpływania” na pracodawcę podejmuje WZZ Sierpień 80 – będzie to akcja ulotkowa. Kolejne są już zaplanowane w różnych miastach Polski.
Pracownicy propozycje podwyżki wynagrodzeń zarządu Tesco Polska nazywają wprost jawną kpiną !
Pracodawca jako kwotę, którą byłby skłonny przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń (42,97 zł brutto na pracownika etatowego) w skali roku, podał kwotę, jaką Tesco w Polsce płaci TV za emisję reklam w czasie średnio 1 tygodnia.
W zestawieniu TOP 10 z największymi wydatkami na reklamę w TV na 5 miejscu jest Tesco – średnio 7,5 mln złotych tygodniowo. Pokazuje to skalę wydatków tej korporacji, która w porównaniu z propozycją dla pracowników jest dla nich nie do zaakceptowania
Więcej informacji na ten temat można znaleźć m. in w artykule prasowym tutaj:
lub