Spotkanie organizacji związkowych sektora bankowego

Związki zawodowe sektora bankowego zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych podjęły decyzję o zacieśnieniu współpracy i powołaniu zespołu, który będzie zabiegał o podniesienie standardów pracy w branży, w tym rozpowszechnienie układów zbiorowych.

Wartym podkreślenia jest fakt, że 5 na 9 organizacji biorących udział w spotkaniu, to organizacje zrzeszone w Konfederacji Pracy.


Powołaliśmy naszą inicjatywę w obliczu narastających patologii obecnych w sektorze bankowym. Dotyczy to przede wszystkim niskich zarobków, masowych zwolnień, mobbingu, dyskryminacji ze względu na wiek i płeć, olbrzymich nierówności dochodowych między załogami i kadrą zarządzającą.

Będziemy przedstawiać wspólne stanowiska do pracodawców i rządu, oceniać projekty zmian w sektorze, a w razie potrzeby podejmować akcje protestacyjne.

Kolejne spotkanie, w którym wezmą udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, zaplanowano na 6 kwietnia. Będzie ono dotyczyć łamania praw pracowniczych w branży.

Organizację biorące udział w dzisiejszym spotkaniu to:

  • Związek Zawodowy „Negocjator” (Bank Pekao S.A.)
  • Autonomiczny Związek Zawodowy Pracowników Narodowego Banku Polskiego w Warszawie
  • Związek Zawodowy Pracowników Narodowego Banku Polskiego w Łodzi
  • Organizację Międzyzakładowa Pracowników Bankowości i Usług OPZZ „Konfederacja Pracy” w Banku Pekao S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., BPH S.A. z siedzibą w Krakowie
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.
  • Organizacja Zakładowa OPZZ „Konfederacja Pracy” w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą we Wrocławiu
  • Organizacja Zakładowa OPZZ „Konfederacja Pracy” w Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
  • Organizacja Zakładowa OPZZ „Konfederacja Pracy” w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • Organizacja Zakładowa OPZZ „Konfederacja Pracy” w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą w Warszawie

Spotkanie Organizacji sektora bankowego 10.02.2106r. Komunikat organizacji związkowych sektora bankowego 10.02.2016r.