Stanowisko OPZZ Konfederacja Pracy dot. zmiany ustawy o związkach zawodowych

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przekazujemy stanowisko Związku w zakresie oceny projektu ustawy zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2016 roku.

Stanowisko OPZZ Konfederacja Pracy ws zmiany ustawy o Zw. Zaw. 13.04.2016 cz.I Stanowisko OPZZ Konfederacja Pracy ws zmiany ustawy o Zw. Zaw. 13.04.2016 cz.II Stanowisko OPZZ Konfederacja Pracy ws zmiany ustawy o Zw. Zaw. 13.04.2016 cz.III Stanowisko OPZZ Konfederacja Pracy ws zmiany ustawy o Zw. Zaw. 13.04.2016 cz.IV