Stanowisko OPZZ ws II tury wyborów prezydenckich

 K O M U N I K A T

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
w sprawie drugiej tury wyborów prezydenckich

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uważa, że dialog społeczny stanowi ważny element demokratycznego państwa prawa. Przed drugą turą wyborów prezydenckich podjęliśmy rozmowy z kandydatami – panem prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz panem posłem Andrzejem Dudą.

Pozytywnie oceniamy fakt, że w czasie kampanii  kandydaci prezentowali problematykę pracowniczą. Pojawiły się kluczowe dla nas sprawy: dialogu, minimalnej płacy, minimalnej stawki godzinowej, rezygnacji z umów śmieciowych, wyższych świadczeń społecznych, wprowadzenia prawa do emerytury ze względu na staż pracy.

OPZZ jest konfederacją niezależnych, samorządnych związków zawodowych, skupiającą ludzi pracy o zróżnicowanych poglądach. To inteligentni i doświadczeni wyborcy, którzy potrafią ocenić wartość składanych obietnic w kontekście uprawnień prezydenta oraz dotychczasowej aktywności.

Zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich.