Strajk zakończony sukcesem!

Wielkie gratulacje i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w skuteczne negocjacje pomiędzy pracownikami, a firmą Paroc Polska. W nocy z 10 na 11 sierpnia 2021 podpisano porozumienie kończące strajk w fabryce!

Wielkie dzięki dla związkowców w Paroc. Za determinację. Za cierpliwość. Za wytrwałość. Za skuteczność!

Wielkie dzięki dla Was wszystkich za ogromne wsparcie przekazywane strajkującym przez te wszystkie dni.

Szczególne podziękowania dla Grzegorza Ilnickiego, pełnomocnika Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy, który był przy pracownikach od początku konfliktu.