Sukces Organizacji Zakładowej 11-022 OPZZ Konfederacja Pracy w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

W dniu wczorajszym zakończono spór zbiorowy. Zawarte porozumienie gwarantuje wzrost płac m.in. asystentek stomatologicznych, higienistek, pomocy stomatologicznych, pielęgniarek, rejestratorek, techników RTG i częściowo lekarzy zgodnie z postulatem Związku o 800 zł. Szczegóły w treści porozumienia.