Sukces Związkowców OPZZ Konfederacja Pracy w fabryce TOYOTA

Porozumienie płacowe w Toyota Motor Manufacturing Poland – Wałbrzych

W dniu 09.05.2017 r. zostało podpisane porozumienie płacowe pomiędzy organizacjami związkowymi, a pracodawcą. OPZZ Konfederacja Pracy uważa za duży sukces podpisanie porozumienia płacowego w obecnym kształcie. Pracownicy Wałbrzyskiej Toyoty otrzymają podwyżki płacy zasadniczej w przedziale od 320 zł do 456 zł brutto naliczone od 1 kwietnia 2017 r.
Dodatkowo wynegocjowano wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 kwietnia 2018 r. nie mniej niż 200 zł brutto dla wszystkich Pracowników i ten element nie zamyka rewizji wynagrodzeń w roku 2018 tak, więc ta kwota na pewno będzie jeszcze większa.


Podsumowując – podwyżki płacy zasadniczej, które otrzymają w ciągu dwóch lat nasi pracownicy to minimum od 520 zł do 656 zł brutto.
Dodatkowo strony porozumienia zobowiązały się do wspólnej pracy w roku 2017 nad rozwiązaniami dotyczącymi kluczowych elementów wpływających na aspekt finansowy i motywacyjny naszych Pracowników tj.:
• Płacy zasadniczej
• Systemów premiowych
• Oceny okresowej dla Brygadzistów i Mistrzów
• Kryteriów promocji

Kształt porozumienia, który został wypracowany i podpisany jest zasługą wszystkich stron tj. związków zawodowych, pracodawcy oraz bardzo dużego wsparcia i zaangażowania pracowników zakładu w całym kilku miesięcznym procesie rewizji wynagrodzeń.

Krystian Wieszczeciński
Przewodniczący Zarządu Organizacji Zakładowej OPZZ Konfederacja Pracy
w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp.z.o.o.