Świadectwo pracy – propozycje zmian

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do 13 grudnia br. na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

smigielski@opzz.org.pl

Dokument do pobrania:

projekt-rozporzadzenia-z-23-11-2016-r-swiadectwo-pracy