Święto Pracy

Koleżanki i Koledzy,
w załączeniu przekazujemy ostateczną, uzupełnioną o nowe wydarzenia wersję programu obchodów Święta Pracy w dniu 1 maja br. organizowanego przez OPZZ w Warszawie.

1 Maja-OPZZ Program

1 MAJ - ŚWIĘTO PRACY