Szkolenie 21.04.2016 r.

Koleżanki i koledzy

Informujemy, że OPZZ przy współudziale Okręgowej Inspekcji Pracy organizuje szkolenie dla działających w organizacjach związkowych, zakładowych społecznych inspektorów pracy i przedstawicieli związków zawodowych. Szkolenie odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w Warszawie.
Szczegóły w załączonym piśmie.
szkolenie OIP 21.04.2016

Płatność za szkolenie w pełni pokrywa organizacja podstawowa zgłaszająca uczestnika.