Szkolenie dot. przetwarzania danych osobowych

koleżanki i Koledzy

Z upoważnienia wiceprzewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego przesyłamy w załączeniu pismo w sprawie przeprowadzenia szkolenia związanego z legalnym przetwarzaniem danych osobowych.

szkolenie – legalne przetwarzanie danych osobowych