Szkolenie i spotkanie organizacji z woj. mazowieckiego

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” informuje, że w dniu 26 lutego br. (piątek) o godz. 10:00, w budynku OPZZ przy ulicy Kopernika 36/40 w Warszawie, sala  220, II p., odbędzie się spotkanie organizacji OPZZ „Konfederacja Pracy” z terenu województwa mazowieckiego połączone ze szkoleniem związkowym. Czas trwania – ok. 5 godz.

W trakcie spotkania Michał Lewandowski – Przewodniczący Zarządu Krajowego omówi bieżące działania Związku oraz Centrali. Będziemy mieli również możliwość podzielania się problemami i sukcesami organizacji związkowych.

Tematem szkolenia będzie nowelizacja przepisów prawa pracy m.in. w zakresie terminów umów o pracę, okresów wypowiedzenia, podstawowych zmian w przepisach dotyczących urlopów macierzyńskich itd. Szkolenie prowadzone będzie przez Pawła Śmigielskiego – Dyrektora Wydziału Prawno – Interwencyjnego OPZZ.

Koszty szkolenia i materiałów pokrywane są ze środków mazowieckich Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Koszty dojazdu pokrywają organizacje szczebla podstawowego.

W związku z powyższym zwracamy się do Zarządów wszystkich organizacji z terenu województwa mazowieckiego do przekazania Zarządowi Krajowemu informacji o ilości przedstawicieli oddelegowanych na ww. szkolenie wraz z imienną listą oraz numerami kontaktowymi do wybranych osób. W przypadku braku możliwości oddelegowania przedstawiciela organizacji również zobowiązuje się Zarząd Organizacji do przekazania tej informacji Zarządowi Krajowemu. Zgłoszenie można przekazać mailowo na adres
kp-info@konfederacjapracy.org.pl, faksem lub telefonicznie na numer: (0-22) 55-15-665 do 18 lutego 2016 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc każda organizacja może zgłosić 2 lub maksymalnie 3 osoby, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W momencie zamknięcia listy kolejne zgłoszone osoby zostaną powiadomione o braku miejsc.

Po wyłonieniu konkretnych, imiennie wskazanych członków organizacji związkowej, należy zgłosić się do dyrekcji z pismem z załącznika stanowiącym podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (na podst. art. 31 pkt. 3 Ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych).

zaproszenie na szkolenie 26.02.2016 r.