Szkolenie on-line

W imieniu Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy zapraszamy członków Związku na szkolenie on-line dotyczące zagadnień prawnych związanych ze stanem pandemii – w szczególności pracy zdalnej, obowiązków informacyjnych / zapytań pracodawcy w zakresie COVID-19, urlopów wypoczynkowych w tym okresie, badań pracowników / pomiarów temperatury itd.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 września br. w godzinach 13:00 – 15:00. Szkolenie prowadził będzie Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ Paweł Śmigielski.

W razie szczegółowych pytań z Państwa strony do prowadzącego prosimy przesłać je stosownie wcześniej.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są mailowo lub telefonicznie: 533-105-665. Osoby, które zgłoszą się na szkolenie, otrzymają przed dniem jego rozpoczęcia link wraz z hasłem (aplikacja Zoom).