Szkolenie OPZZ dla młodych związkowczyń i związkowców

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu OPZZ “Przyszłość pracy – młodzi w związkach zawodowych”. Szkolenie obejmuje dwa spotkania.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 8 września br. w godz. 10.00 – 16.00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Drugie spotkanie 6 października br. w formie stacjonarnej, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli lub za pośrednictwem platformy Zoom. Będzie to kontynuacja pierwszego szkolenia.

Szkolenie dedykowane jest dla osób do 35 roku życia. Zgłoszeń dokonujemy poprzez wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie na adres e-mail: langa@opzz.org.pl w nieprzekraczanym terminie do 4 września br. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby zgłoszenia przesyłać w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie ma na celu wspieranie młodych związkowców podnosząc ich kompetencje i  możliwości oddziaływania w miejscu pracy. W załączeniu szczegółowy program szkolenia.

Serdecznie Zapraszamy!

Link na szkolenie zostanie przesłany do osób zgłoszonych w przeddzień szkolenia.