Szkolenie związkowe 12.03 br.

W załączeniu przedstawiamy szczegółowe informacje o szkoleniu w dniu 12.03 br. dla organizacji OPZZ Konfederacja Pracy i OPZZ z terenu województwa mazowieckiego, ale zapraszamy również chętnych z pozostałych województw.

Tematem szkolenia 12.03 br. będą “wypadki przy pracy, przeciwdziałanie i profilaktyka”. Rozpoczynamy tym samym cykl szkoleń we współpracy z warszawskim Okręgowym Inspektoratem Pracy.

Jeżeli wyłonieni imiennie członkowie organizacji oddelegowani na szkolenie potrzebują zwolnienia ze świadczenia pracy, to prosimy o kontakt w tej sprawie z Biurem Zarządu Krajowego telefonicznie bądź mailowo.

zaproszenie na szkolenie 12.03.2015 r.