Szkolenie związkowe 13 maja 2015 r.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” przypomina, że w dniu 13 maja br. (środa) o godz. 10:30, w budynku OPZZ przy ulicy Kopernika 36/40 w Warszawie, sala  im. J. Wiadernego, II p., odbędzie się szkolenie dla organizacji OPZZ „Konfederacja Pracy”  i OPZZ z pierwszeństwem dla terenu województwa mazowieckiego. Tematem szkolenia będą: „Mobbing, dyskryminacja, molestowanie, profilaktyka”.

Szkolenie prowadzone będzie przez nadinspektora Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie. Czas trwania – ok. 4 godz.

Koszty szkolenia i materiałów pokrywane są ze środków Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”. Koszty dojazdu pokrywają organizacje szczebla podstawowego.

Szkolenie jest drugim z cyklu szkoleń organizowanych wspólnie przez OPZZ „Konfederacja Pracy”, Radę OPZZ Woj. Mazowieckiego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Cykl szkoleń będzie jeszcze poruszał następujące zagadnienia: kierowanie i odpowiedzialność kierownicza, BHP w pracy biurowej, komunikacja w pracy.

W związku z powyższym zobowiązuje się Zarządy wszystkich Organizacji z terenu województwa mazowieckiego do przekazania Zarządowi Krajowemu informacji o ilości przedstawicieli oddelegowanych na ww. szkolenie wraz z imienną listą oraz numerami kontaktowymi do wybranych osób. W przypadku braku możliwości oddelegowania przedstawiciela organizacji również zobowiązuje się Zarząd Organizacji do przekazania tej informacji Zarządowi Krajowemu. Zgłoszenie można przekazać mailowo na adres kp-info@konfederacjapracy.org.pl, faksem lub telefonicznie na numer: (0-22) 55-15-665 do 30 kwietnia 2015 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc każda organizacja może zgłosić 2 lub maksymalnie 3 osoby, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W momencie zamknięcia listy kolejne zgłoszone osoby zostaną powiadomione o braku miejsc.

W załączniku przekazujemy zaproszenie – pismo stanowiące podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (na podst. art. 31 pkt. 3 Ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych). Jeśli potrzebują Państwo oryginału prosimy o informację: mailowo na adres kp-info@konfederacjapracy.org.pl, lub telefonicznie na numer: (0-22) 55-15-665

Zaproszenie na szkolenie 13 maja 2015 r.