Szkolenie związkowe

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przesyłamy szczegóły dotyczące szkolenia Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) na temat “Przedstawiciele pracowników i skuteczny nadzór w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”.Szkolenie odbędzie się w dniach 13 – 14 grudnia 2016 r. (przyjazd 12 grudnia br.) w Krakowie.

UWAGA: Szkolenie będzie tłumaczone na język polski!

Płatność za szkolenie w pełni pokrywa organizacja podstawowa zgłaszająca uczestnika.

Kraków, Program_PL

Kraków, 12 – 14 grudnia