Szkolenie związkowe

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” informuje, że w dniu 25 kwietnia br. (wtorek) o godz. 10:30, w budynku OPZZ przy ulicy Kopernika 36/40 w Warszawie, sala 220, II p., odbędzie się szkolenie organizacji OPZZ „Konfederacja Pracy” z terenu województwa mazowieckiego.

Tematem szkolenia będą uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz urlopy pracownicze. Szkolenie prowadzone będzie przez Inspektora z Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie.

szkolenie związkowe

Koszty szkolenia i materiałów pokrywane są ze środków mazowieckich Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Koszty dojazdu pokrywają organizacje szczebla podstawowego. Czas trwania szkolenia – ok. 3-4 godz.

W związku z powyższym zwracamy się do Zarządów wszystkich organizacji z terenu województwa mazowieckiego do przekazania Zarządowi Krajowemu informacji o ilości przedstawicieli oddelegowanych na ww. szkolenie wraz z imienną listą oraz numerami kontaktowymi do wybranych osób. W przypadku braku możliwości oddelegowania przedstawiciela organizacji również zobowiązuje się Zarząd Organizacji do przekazania tej informacji Zarządowi Krajowemu. Zgłoszenie można przekazać mailowo na adres kp-info@konfederacjapracy.org.pl,

faksem lub telefonicznie na numer: (0-22) 55-15-665 do 18 kwietnia 2017 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc każda organizacja może zgłosić 2 lub maksymalnie 3 osoby, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W momencie zamknięcia listy kolejne zgłoszone osoby zostaną powiadomione o braku miejsc.

Po wyłonieniu konkretnych, imiennie wskazanych członków organizacji związkowej, należy zgłosić się do dyrekcji z pismem z załącznika stanowiącym podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (na podst. art. 31 pkt. 3 Ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych).

Zaproszenie na szkolenie 25.04.2017 r.