Szkolenie związkowe

Zapraszamy na szkolenie, są jeszcze wolne miejsca!

Instytut Spraw Publicznych i Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” zapraszają działaczy i członków związków zawodowych na szkolenie w dniu 25.04.2019 r. w Warszawie (ul. Kopernika 36/40 sala nr 209), w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi formami pracy,  ich zastosowaniem, wadami i zaletami, a także zagadnieniami prawnymi.

Omówione zostaną:

·         Praca portfelowa

·         Dzielenie stanowiska pracy

·         Praca zdalna oparta na technologiach informatycznych i komunikacyjnych

·         Praca dorywcza

·         Zarządzanie tymczasowe

·         Praca platformowa

Szkolenie poprowadzi Dominik Owczarek, kierownik Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych, ekspert w dziedzinie dialogu społecznego i stosunków pracy.

Współczesne firmy, działając na coraz bardziej zglobalizowanych i dynamicznych rynkach, poszukują najefektywniejszych modeli zarządzania pracownikami. Z kolei ci ostatni coraz częściej oczekują elastyczności, pozwalającej łatwiej godzić życie zawodowe z potrzebami osobistymi. W rezultacie obok tradycyjnej pracy etatowej popularność zyskują nowe formy pracy, czemu sprzyjają nowe technologie cyfrowe. Oznacza to również nowe wyzwania dla związków zawodowych.

Zajęcia będą trwały od 10:00 do 13:30, o 13:30 zapraszamy uczestników na obiad.

Ponieważ liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W momencie zamknięcia listy kolejne zgłoszone osoby zostaną powiadomione o braku miejsc. W ramach ograniczonej puli środków uczestnikom zamiejscowym oferujemy zwrot poniesionych kosztów przejazdu (do wysokości kosztów przejazdu transportem publicznym 2 kl.) – oferta będzie realizowana do wyczerpania puli, decyduje kolejność zgłoszeń. Zwrot kosztów podróży nastąpi w formie przelewu bankowego po odesłaniu wypełnionego formularza zwrotu wraz z biletami (lub z ewidencją przebiegu pojazdu i kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu).

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (skan) należy przesłać na adres mailowymalgorzata.koziarek@isp.org.pl  do dnia 22.04.2019 r. (oryginał prosimy zabrać na szkolenie).

Działanie jest realizowane dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach projektu „The Adaptation of Industrial Relation towards the New Forms of Work”.