Szkolenie związkowe

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącego OPZZ „Konfederacja Pracy” Michała Lewandowskiego mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie połączone z warsztatami oraz szkoleniem.

Szkolenie, które odbędzie się 10.10 br. poprowadzi Pan Paweł Śmigielski – Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. Tematem szkolenia będą bieżące zmiany przepisów prawa pracy.

Warsztaty poprowadzą Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Tematem warsztatów będą:

kontrole PIP,

prawidłowe sporządzanie wniosku o kontrole,

zakres tematyczny i prawny kontroli PIP,

kontakt z inspektorem PIP i uprawnienia związków zawodowych w tym zakresie itd.

Szkolenie połączone z warsztatami odbędzie się  10 października br. (czwartek) o godz. 10:00, w budynku OPZZ przy ulicy Kopernika 36/40 w Warszawie, sala im. Wiadernego, II p. Czas trwania – ok. 6 godz.

Koszty szkolenia i materiałów pokrywane są ze środków Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Koszty dojazdu pokrywają organizacje szczebla podstawowego.

W związku z powyższym zwracamy się do Zarządów wszystkich organizacji OPZZ „Konfederacja Pracy” do przekazania Zarządowi Krajowemu informacji o ilości przedstawicieli oddelegowanych na ww. szkolenie wraz z imienną listą oraz numerami kontaktowymi do wybranych osób. W przypadku braku możliwości oddelegowania przedstawiciela organizacji również zobowiązuje się Zarząd Organizacji do przekazania tej informacji Zarządowi Krajowemu. Zgłoszenie można przekazać mailowo na adres: kp-info@konfederacjapracy.org.pl lub telefonicznie na numer: 533-105-665, (0-22) 55-15-665, (0-22) 55-15-666 do 1 października 2019 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc każda organizacja może zgłosić 2 lub maksymalnie 3 osoby; o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W momencie zamknięcia listy kolejne zgłoszone osoby zostaną powiadomione o braku miejsc.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania uczestników – będzie to okazja do zapoznania się z obowiązującymi przepisami oraz uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez praktyków z PIP.