Szkolenie związkowe

Szanowni Państwo,

 Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” informuje, że w dniu 26 lutego br. (wtorek) o godz. 11:00, w budynku OPZZ przy ulicy Kopernika 36/40 w Warszawie, sala  Wiadernego, II p., odbędzie się szkolenie. Czas trwania – ok. 5 godz.

Tematem szkolenia będą:

  • Pracownicze Plany Kapitałowe,
  • nowelizacja przepisów prawa pracy, w tym w szczególności zmiany w Ustawie  o związkach zawodowych.

szkolenie-zwiazkowe-e1491485250473

Szkolenie prowadzone będzie przez Bogdana Grzybowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej OPZZ oraz Pawła Śmigielskiego – Dyrektora Wydziału Prawno – Interwencyjnego OPZZ.

 Koszty szkolenia, posiłku w trakcie oraz dla osób potrzebujących również nocleg pokrywane są ze środków Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Koszty dojazdu pokrywają organizacje szczebla podstawowego.

 W związku z powyższym zwracamy się do Zarządów wszystkich organizacji do przekazania Zarządowi Krajowemu informacji o ilości przedstawicieli oddelegowanych na ww. szkolenie wraz z imienną listą oraz numerami kontaktowymi do wybranych osób. W przypadku braku możliwości oddelegowania przedstawiciela organizacji również zobowiązuje się Zarząd Organizacji do przekazania tej informacji Zarządowi Krajowemu. Zgłoszenie można przekazać mailowo na adres
kp-info@konfederacjapracy.org.pl, lub telefonicznie na numer: 533-105-665, (0-22) 55-15-665

do 18 lutego 2019 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc każda organizacja może zgłosić 2 lub maksymalnie 3 osoby, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W momencie zamknięcia listy kolejne zgłoszone osoby zostaną powiadomione o braku miejsc.