Szkolenie związkowe

Szanowni Państwo,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” informuje, że w dniu 26 lutego br. (wtorek) w budynku OPZZ przy ulicy Kopernika 36/40 w Warszawie, sala  Wiadernego, II p.,

odbędzie się szkolenie połączone z częściowym podsumowaniem działań w ramach projektu europejskiego VP/2017/008/0023 „Enhancing the lobbing of commercial sector workers’ interests in multinational companies’ decision-making process through promoting employees involvement and active unionism”.

Tematem szkolenia będą:

Pracownicze Plany Kapitałowe, nowelizacja przepisów prawa pracy (w tym w szczególności zmiany w Ustawie  o związkach zawodowych) oraz podsumowanie warsztatów krajowych i spotkań międzynarodowych organizowanych w ramach projektu europejskiego VP/2017/008/0023 „Enhancing the lobbing of commercial sector workers’ interests in multinational companies’ decision-making process through promoting employees involvement and active unionism”.

Szkolenie prowadzone będzie przez Bogdana Grzybowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej OPZZ oraz Pawła Śmigielskiego – Dyrektora Wydziału Prawno – Interwencyjnego OPZZ.

Koszty szkolenia, posiłku w trakcie oraz dla osób potrzebujących również nocleg pokrywane będą przez Zarząd Krajowy OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Koszty dojazdu pokrywają organizacje szczebla podstawowego oraz uczestnicy.

Zgłoszenie można przekazać mailowo na adres:
kp-info@konfederacjapracy.org.pl, lub telefonicznie na numer: 533-105-665, (0-22) 55-15-665