Szkolenie związkowe

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W załączeniu przesyłamy Wam zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy dotyczące szkolenia organizowanego w Warszawie od środy 7 września 2016 do piątku 9 września 2016 roku, adresowanego do członków i członkiń oraz delegatów i delegatek Europejskich Rad Zakładowych i Rad Zakładowych Spółek Europejskich organizowane przez Europejskie Centrum Kompetencji Partycypacji Pracowniczej (EWPCC) i Dział Edukacji Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI).

Zwracamy uwagę, że szkolenie będzie tłumaczone na język polski.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji  organizacji szczebla podstawowego, które posiadają przedstawicieli w Europejskich Radach Zakładowych i Radach Zakładowych Spółek Europejskich.

Formularz powinien być przekazany bezpośrednio do Brukseli do koleżanki Lut Coremans: lcoremans@etui.org, najpóźniej do 1 lipca 2016 roku. Prosimy o przekazywanie kopii formularza zgłoszeniowego do kol. Adama Rogalewskiego: rogalewski@opzz.org.pl

W rubryce „Czy należysz do związku zawodowego? Jeśli tak, do którego?” proszę także wymienić „OPZZ”.

Zachęcamy do udziału !

szkolenie 7-9.09 – zaproszenie

szkolenie 7-9.09 – formularz