Tarcza antykryzysowa

Koleżanki i Koledzy,

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uruchomiło punkt informacyjno-konsultacyjny dla zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ w zakresie przepisów tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową, ich interpretacji oraz praktycznego zastosowania na poziomie zakładów pracy.

Przepisy Tarczy są skomplikowane, trudne do zinterpretowania i wprowadzające zmiany w wielu ustawach. Biorąc pod uwagę drugą falę pandemii, której obecnie doświadczamy część przepisów wciąż jest aktualnych, a dodatkowo wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych nowych przepisów, wpływających znacząco na pracowników i związki zawodowe.

Punkt informacyjno-konsultacyjny OPZZ w zakresie przepisów tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową działa do 31 stycznia 2021 roku. Z doradcami można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00:

Zwracam się z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie powyższej informacji wśród Waszych zakładowych organizacji związkowych oraz zachęcanie ich do kontaktu z naszymi doradcami.

UWAGA!!! Doradztwo jest prowadzone tylko i wyłącznie dla organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ. Wsparcie nie jest udzielane osobom niezrzeszonym i innym organizacjom związkowym.

—————-

Projekt, ukierunkowany na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Wiedza i edukacja kluczem do sprawnego dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy w dobie pandemii COVID-19”, nr projektu: POWR.02.20.00-00-0032/20.

Szczegóły dotyczące projektu: https://bit.ly/2T4dooL

Ze związkowym pozdrowieniem,

Piotr Ostrowski

Wiceprzewodniczący

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

tel.: 22 551 55 06

kom: 515 062 351

e-mail: ostrowski@opzz.org.pl