Uchwała w sprawie jednolitej reprezentacji organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ

Prezydium Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy” apeluje do organizacji związkowych OPZZ „Konfederacja Pracy” – jak również do pozostałych związków zawodowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych – o wizerunkową jednolitość OPZZ podczas manifestacji 18 kwietnia br.

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia, NSZZ „Solidarność” zawsze prezentowała się jako jednolita siła związkowa. Tym samym, biorąc pod uwagę potrzebę jedności OPZZ, dostrzegamy dużą potrzebę zademonstrowania w poczuciu związkowej solidarności również w OPZZ. Będzie to z pewnością o wiele silniej oddziałujące – także wizerunkowo i medialnie – od dotychczasowych manifestacji prowadzonych pod różnymi sztandarami związkowymi. Sprawi także, iż wszyscy manifestanci – niezależnie od ich przynależności branżowej – będą czuli dumę z przynależności do jednej rodziny związkowej OPZZ.

I chociaż po ostatnich badaniach CBOS odnotowujemy w ujęciu dynamicznym wzrost rozpoznawalności OPZZ, to w dalszym ciągu dość długi dystans dzieli nas do NSZZ „Solidarność”. Warto mieć również na uwadze, że wśród nas samych, wśród związków zawodowych zrzeszonych w Porozumieniu, identyfikacja z OPZZ jest często wielce niezadowalająca.

Chcąc mieć realny wpływ na losy polskich pracowników musimy umacniać wizerunek OPZZ. Bądźmy razem 18 kwietnia; bądźmy tam z granatowymi flagami z logiem OPZZ.

Uchwała podjęta jednogłośnie

Z poważaniem

Michał Lewandowski
Przewodniczący Zarządu Krajowego