Uchwała Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia kadencji władz organizacji szczebla podstawowego i wojewódzkiego oraz dopuszczenia wyborów jawnych w trakcie zabrania założycielskiego

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy działając na podstawie par. 50 Statutu OPZZ Konfederacja Pracy:

– w związku ze stanem wyższej konieczności,

– w związku ograniczeniami w zakresie zgromadzeń i spotkań wprowadzonymi przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wynikającymi z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2,

– w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków OPZZ „Konfederacja Pracy” i pracowników,

– w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości działalności władz organizacji szczebla podstawowego oraz wojewódzkiego

dokonuje interpretacji par. 44b w zw. z par. 21 oraz par. 44a Statutu OPZZ Konfederacja Pracy.

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym ograniczającym możliwość organizacji fizycznego zebrania członków i władz organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej, Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy, działając w stanie wyższej konieczności, przedłuża kadencje władz Związku organizacji szczebla podstawowego oraz wojewódzkiego, które upływają w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Przedłużenie kadencji następuje do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, niemniej nie później niż z upływem 60 dni od czasu zakończenia ww. stanów.

Jednocześnie Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy, działając jw. w stanie wyższej konieczności, dopuszcza do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, niemniej nie później niż z upływem 30 dni od czasu zakończenia ww. stanów. przeprowadzenie wyborów jawnych w trakcie zabrania założycielskiego.

Powyższe tymczasowe zmiany uzyskały pozytywną rekomendację Krajowej Komisji Rewizyjnej.