Ustawa ws. budżetu na 2018 rok

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

 Projekt jest ściśle związany z ustawą budżetową na 2018 r. i zawiera m.in. rozwiązania kluczowe z punktu widzenia pracowników i związków zawodowych na kolejny rok, w szczególności dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Funduszu Pracy etc.

ustawa do konsultacji - logo

 Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag do projektu na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

w terminie do 5 października 2017 r.

Materiały do pobrania:

Ustawa dot. budżetu 2018 – pismo

Ustawa dot. budżetu 2018