VIII Krajowy Zjazd Delegatów

VIII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego “Konfederacja Pracy” – informacja na temat miejsca, terminu i porządku obrad.


Zarząd Krajowy Związku informuje, że zgodnie z uchwałą z dnia 10 października br. VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2018 r. w Łodzi.

Uchwała Zarządu Krajowego OPZZ “Konfederacja Pracy” w sprawie proponowanego porządku obrad VIII Krajowego Zjazdu Delegatów >>> Porządek Obrad VIII KZD
Planowany ramowy program VIII KZD:
PIĄTEK 16.11.2018
9:00 Rejestracja uczestników / Rozpoczęcie części szkoleniowej
Ok. 13:00 Przerwa obiadowa
14:00 Część szkoleniowa / Część wyborcza
Ok. 20:30 Uroczysta kolacja
SOBOTA 17.11.2018
8:00 – 12:00 Śniadanie, spotkania robocze, wyjazd Delegatów

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zjazdowe zostały przesłane Delegatom na VIII KZD.

Powyższa nota wyczerpuje zapisy § 26 pkt. 1 Statutu Związku w zakresie poinformowania o miejscu, terminie i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.