Wybory delegatów na VIII Krajowy Zjazdu Delegatów OPZZ „Konfederacja Pracy”

Szanowni Państwo,

 W związku z listopadowym terminem VIII Krajowego Zjazdu Delegatów OPZZ „Konfederacja Pracy”, przekazujemy dokumenty, w tym między innymi pismo Przewodniczącego Związku Michała Lewandowskiego.

 Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do VIII KZD.

wybory 2018

 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Zarządu Krajowego z dnia 15 marca 2018 r. organizacje szczebla podstawowego, które uczestniczą w wyborach wojewódzkich, zobligowane są do wyłonienia delegatów na wybory wojewódzkie Delegatów na VIII Krajowy Zjazd Delegatów OPZZ Konfederacja Pracy do dnia 15 kwietnia 2018 i przesłanie tej informacji do biura Zarządu Krajowego Związku.

Ankieta delegatów z OZ i OM na wojewódzkie wybory Delagatów na VIII KZD

Ordynacja wyborcza OPZZ Konfederacja Pracy VIII KZD

Pismo w sprawie wyborów Delegatów na VIII KZD OPZZ Konfederacja Pracy

Zasady wyboru Delegatów w województwach na VIII KZD OPZZ KP