Odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów OPZZ „Konfederacja Pracy”

 

W dniach 16-17 listopada br. odbywał się w Łodzi VIII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” połączony z częścią szkoleniową dla członków Związku.

IMG_9584

Gośćmi Zjazdu byli m.in. Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz Dyrektor Wydziału Prawno – Interwencyjnego Paweł Śmigielski.

W trakcie prac zjazdowych  przyjęto sprawozdanie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej, dokonano zmian Statutu Związku o poprawki wniesione przez Komisję Statutową, a także wybrano Władze Związku na kadencję 2018 – 2023:

Zarząd Krajowy Związku

Michał Lewandowski – Przewodniczący Związku /  Przewodniczący Zarządu Krajowego

Piotr Ostrowski – Sekretarz ZK

Michał Deptuła – Skarbnik ZK

Izabella Bilińska – Trzopek – Wiceprzewodnicząca ZK

Rafał Styczeń – Wiceprzewodniczący ZK

Jerzy Kwiecień – Członek ZK

Marcin Wiśniewski – Członek ZK

Krystian Wieszczeciński – Członek ZK

Lubomir Kusz – Członek ZK

Marzanna Szóstak – Członek ZK

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Piotr Czajkowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej

Przemysław Kuśmierski – Wiceprzewodniczący KKR

Cezary Błaszczyk – Członek KKR

Tomasz Cybulski – Członek KKR

 

Odznaką “Za zasługi dla OPZZ” odznaczono (od lewej: Jan Guz – Przewodniczący OPZZ, Michał Lewandowski – Przewodniczący OPZZ “Konfederacja Pracy”)

Klaudię Zybler – Tarczyńską

Krystiana Wieszczecińskiego

Marzannę Szóstak

Marka Skrońskiego

Adama Basińskiego

Lubomira Kusza

IMG_9578

IMG_9583