Warsztaty Akademii Młodych Liderów Związkowych

W dniach 30 sierpnia – 2 września w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym MOP w Turynie odbyła się pierwsza część Akademii Młodych Liderów Związków Zawodowych Międzynarodowej Organizacji Pracy i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pt. „Zatrudnienie młodzieży i prawa młodych pracowników w pracy”. Komisję Młodych OPZZ reprezentował Maciej Łapski z Konfederacji Pracy.

Warsztaty miały na celu wsparcie związków zawodowych w wiedzę i umiejętności dotyczące podnoszenia świadomości młodych ludzi na temat ich praw w pracy oraz ich praktycznego wykorzystywania. – Zabrakło nudnych wykładów – niemal cały czas spożytkowaliśmy na żywą pracę w grupie, dyskutowanie nad konkretnymi sprawami i szukanie rozwiązań problemów, które spotykają młodych pracowników w ich codziennej pracy – mówi Maciej Łapski z OPZZ Konfederacja Pracy. – Jednocześnie dzięki pracy w międzynarodowym środowisku mogliśmy poznać i wymienić się doświadczeniami związkowymi z różnych krajów.

W wydarzeniu uczestniczyli młodzi przedstawiciele związków zawodowych z Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Montenegro, Serbii, Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Młodzi związkowcy poznawali zarówno twarde dane dotyczące zatrudnienia, bezrobocia i przestrzegania praw młodych ludzi w Europie i na świecie, jak i dyskutowali o przysługujących im prawach. W trakcie spotkania rozmawiano również o formach zatrudnienia, elastyczności
oraz rodzajach umów i kontraktów pracowniczych. Aktywiści poznawali sytuacje różnych pracowników i w tym kontekście dyskutowali o godnej pracy, formach dyskryminacji w zatrudnieniu i warunkach pracy. Duże zainteresowanie zebranych wzbudziło porównanie norm dotyczących wysokości płacy minimalnej i uregulowań odnoszących się do praw pracowniczych w różnych krajach. Młodzi zajęli się również tak ważnymi sprawami jak bezpieczeństwo socjalne i rodzaje ubezpieczeń społecznych. Dyskutowano o ubezpieczeniu emerytalnym, rentowym, emerytalnym, wypadkowym i zdrowotnym. Związkowcy zaangażowali się także w rozpoznawanie zagrożeń związanych z naruszaniem zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy. Do ich zadań należało m.in. zaproponowanie przyjęcia właściwych procedur mających przeciwdziałać groźnym sytuacjom w miejscu pracy.

Młodzi pracownicy rozmawiali o godzinach i systemach czasu pracy, płacach i urlopach, zarówno w kontekście sytuacji w poszczególnych krajach, jak i w nawiązaniu do konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Bardzo ważnym elementem warsztatów były ćwiczenia z prowadzenia rozmów zarówno z pracownikami, jak i z pracodawcą. Młodzi uczyli się rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy i prowadzenia negocjacji. Czterodniowe szkolenie zakończyły warsztaty nad przygotowywaniem planów działań i kampanii pracowniczych oraz egzamin, którego uwieńczeniem było przyznanie certyfikatów uczestniczkom i uczestnikom kursu.

Polskie związki zawodowe reprezentował Maciej Łapski z OPZZ Konfederacja Pracy oraz Maciej Chudkiewicz i Jarosław Gacki z Forum Związków Zawodowych.

Warsztaty Młodych Liderów Związkowych, Turyn 2016