Ważne zmiany w przepisach związkowych

Koleżanki i koledzy

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące informowania pracodawcy o stanie osobowym organizacji zakładowej.

Związek zawodowy ma obowiązek powiadomić pracodawcę o liczbie swoich członków. Od 1 stycznia br. kolejne informacje powinny obejmować stan na 30 czerwca i 31 grudnia danego roku (art. 251 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych; tekst. jedn. DzU z 2015 r., poz. 1881 ze zm.; dalej: ustawa).

ustawa do konsultacji - logo

Związek powinien przedkładać te informacje co 6 miesięcy – do 10. dnia miesiąca następującego po 30 czerwca i 31 grudnia. Jeśli organizacja nie wywiąże się z tego obowiązku w ustawowym terminie, poniesie istotne konsekwencje. Organizacja związkowa, która zaniecha przekazania danych o liczebności, traci uprawnienia, choćby w rzeczywistości liczyła więcej niż 10 uprawnionych członków (art. 251 ust. 6 ustawy).