Weryfikacja organizacji

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w związku z koniecznością określenia właściwej liczebności OPZZ „Konfederacja Pracy” jak również usystematyzowania finansów Związku w oparciu m.in. o ww. liczebność organizacji, Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” rozpoczyna akcję weryfikacyjną organizacji członkowskich OPZZ „Konfederacja Pracy” w zakresie obowiązków określonych Statutem oraz Uchwałami Zarządu Krajowego Związku.

W szczególności weryfikacja dotyczyła będzie terminowego przekazywania składki członkowskiej na rzecz Związku oraz terminowego przekazywania kopii informacji kwartalnej o liczbie członków zgodnie z zapisem art. 25(1) ust. 2 Ustawy o związkach zawodowych.

Organizacje związkowe, które nie wywiązują się terminowo z przekazywania składek członkowskich lub posiadają jakiekolwiek zaległości finansowe w stosunku do Zarządu Krajowego lub Zarządów Wojewódzkich Związku – prosimy o uzupełnienie tych uchybień maksymalnie do 5 maja br.

W załączeniu aktualna uchwała o składkach.

OPZZ-KP-uchwala-o-skladkach-10-listopada-2015