Wsparcie dla członków Konfederacji Pracy

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 część z pracowników – również członków naszego Związku -​ pracuje zdalnie z domu. Wobec braku wytycznych w tej materii, nie każdy pracodawca zapewnia Wam odpowiednie narzędzia pracy – m.in. komputer. Pracodawcy często bazują na sprzęcie prywatnym pracownika, a nie każdy przecież taki posiada.

Podobną sytuację obserwujemy w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej. Nie każdy z nas ma możliwości sprzętowe zapewniające dziecku odpowiedni i niezakłócony udział w lekcjach. Nie każda rodzina ma przecież możliwości finansowe aby sprostać tym wymaganiom – tym bardziej, jeśli w domu w tym samym czasie nauka zdalna dotyczy kilkorga dzieci.

Konfederacja Pracy wspólnie z Fundacją BEZDAŃSKĄ podjęły działania zmierzające do – przynajmniej częściowego – zażegnania tych problemów wśród członków Związku.

Mając na celu wsparcie osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin, a także dążenie do wyrównywania szans tych osób na rynku pracy, zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie informacji, czy wśród członków Konfederacji Pracy w Waszych organizacjach macie przypadki pracowników, którzy borykają się z powyższymi problemami. Początkowo, dzięki działaniom Konfederacji Pracy i Fundacji BEZDAŃSKIEJ będziemy mogli przekazać pilotażowo kilka zestawów komputerów wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie (Windows 10) wraz z monitorami, zasilaczami, bezprzewodowym zestawem klawiatury i myszy. Nie podajemy specyfikacji, bo ta możliwe, że będzie różna dla różnych zestawów. Zależy nam na tym, żeby przekazywany sprzęt był funkcjonalny, umożliwiał sprawne i bezproblemowe nauczanie zdalne i/lub pracę zdalną.

Od Was potrzebujemy wskazania właściwych adresatów tego wsparcia

Bazujemy na Waszej – czyli zarządu organizacji związkowej – wiedzy i ocenie danej sytuacji.

Nie potrzebujemy dokumentów poświadczających kwestie dochodów itd. – Wy ustalacie sprawiedliwe kryteria na poziomie swoich organizacji.

Potrzebujemy Waszego zgłoszenia (pisma od organizacji podstawowej) o trudnej sytuacji życiowej danej osoby będącej członkiem Związku wraz z kilkuzdaniowym uzasadnieniem. Istotne z punktu widzenia Związku jest oczywiście również to, że pomoc kierujemy do członkiń i członków Konfederacji Pracy i ich rodzin

Zgłoszenia kierujcie na maila Przewodniczącego Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy Michała Lewandowskiego:

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl