Wsparcie dla potrzebujących

Wracamy z akcją dostarczania zestawów komputerowych organizowaną przez Konfederację Pracy wspólnie z Fundacją BEZDAŃSKĄ mającą na celu wsparcie osób będących w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin oraz dążenie do wyrównywania szans tych osób na rynku pracy.

W związku ze wzrostami zachorowań i trwającymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 część z pracowników – również członków naszego Związku –  pracuje nadal zdalnie / hybrydowo z domu. Wobec braku wystarczających wytycznych w tej materii, nie każdy pracodawca zapewnia Wam odpowiednie narzędzia pracy, bazując często na sprzęcie prywatnym pracownika.

Podobnie cześć szkół / klas trafia ponownie w cykl nauki hybrydowej /zdalnej. Nie każdy z nas ma możliwości sprzętowe zapewniające dziecku odpowiedni i niezakłócony udział w lekcjach. Nie każda rodzina ma możliwości finansowe aby sprostać tym wymaganiom – tym bardziej, jeśli w domu w tym samym czasie nauka zdalna dotyczy kilkorga dzieci.

Do przekazania posiadamy kilkanaście zestawów komputerów stacjonarnych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie (Windows 10) wraz z monitorami, zasilaczami, klawiaturą, myszą. Wszystkie przekazywane zestawy są przez nas sprawdzane pod kątem funkcjonalności i umożliwiają sprawne i bezproblemowe nauczanie zdalne i/lub pracę zdalną.

Od Was potrzebujemy wskazania właściwych adresatów tego wsparcia, które zgłaszajcie na adres mailowy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

Osoby, które w poprzednim etapie dokonały zgłoszenia adresatów wsparcia, a którzy z przyczyn wyczerpania zestawów nie mogli w tamtym terminie ze wsparcia skorzystać, prosimy o ponowienie zgłoszenia jeśli sytuacja danej osoby nadal wymaga takiego wsparcia ze strony Związku i Fundacji.