Wsparcie związkowe

Koleżanki i Koledzy

Wysłaliśmy już wszystkie zestawy komputerów do nauki i pracy zdalnej dla członkiń i członków Konfederacji Pracy i ich rodzin.

Akcję Konfederacji Pracy (przekazanie komputerów do nauczania zdalnego / pracy zdalnej) prowadzimy wspólnie z Fundacją BEZDAŃSKĄ mając na celu wsparcie osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin, a także dążenie do wyrównywania szans tych osób na rynku pracy.

W miarę możliwości będziemy starali się kontynuować tę potrzebną inicjatywę.