Wzory oświadczeń i uchwał dla Organizacji z zakresu rozliczenia księgowego

Przekazujemy obowiązujące wzory oświadczeń i uchwał z zakresu rozliczenia księgowego, które Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe muszą podjąć i dostarczyć do Urzędu Skarbowego w celu prawidłowego rozliczenia za 2014 rok.

Wzory do pobrania są dostępne poniżej oraz w zakładce  Przyłącz się -> Wzory uchwał

Jeśli będą jeszcze jakieś wątpliwości i pytania, to prosimy o kontakt z biurem Zarządu Krajowego.

OŚWIADCZENIE O NIE PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności-WZÓR

UCHWAŁA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH JEDNOSTKI MIKRO Uchwała w spr. sporz. sprawozd. finansowego wg zasad obow. jednostki mikro-WZÓR

UCHWAŁA W SPRAWIE UTWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU STATUTOWEGO Uchwała w sprawie utworzenia Zakł. Funduszu Statutowego OZ 2014-WZÓR

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd. finansowego za 2014-WZÓR

UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 – WZÓR 2 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego2014-WZÓR

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego-WZÓR