Zakończyliśmy negocjacje płacowe w fabrykach Toyota

Strona pracodawcy Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), Zakładowe Organizacje Związkowe OPZZ Konfederacja Pracy i pozostałe organizacje związkowe porozumiały się w sprawie rewizji wynagrodzeń na 2019 roku.

Duży nacisk ze strony OPZZ Konfederacja Pracy położony był na wypracowanie rozwiązań ukierunkowanych na docenienie doświadczonych pracowników. Biorąc pod uwagę jak dużo wymaga się od pracowników z dużym stażem i doświadczeniem, ten element był jednym z dwóch najważniejszych priorytetów razem ze wzrostem płacy zasadniczej w obu fabrykach Toyoty: w Jelczu Laskowice i Wałbrzychu.

Wypracowane rozwiązania mają wejść w życie od 1 kwietnia 2019r po planowanym podpisaniu porozumienia dnia 27 marca br. 

 1. Wzrost płacy zasadniczej dla oceny C/4 (spełniający oczekiwania) 6,8% liczone od nowego środka przedziału płacowego nie mniej niż 270 zł brutto liczone zgodnie z matrycą podwyżkową uwzględniającą ocenę kompetencji.
 2. Dodatkowa podwyżka uzależniona od stażu w wysokości liczonej od środka nowego przedziału płacowego:
 • 1,0% dla osób zatrudnionych w latach kalendarzowych 2010-2014.
 • 1,5% dla osób zatrudnionych w latach kalendarzowych 2005-2009.
 • 2,0% dla osób zatrudnionych przed rokiem kalendarzowym 2005.

Sumarycznie podwyżki płacy zasadniczej dla Pracowników będą wynosić efektywnie blisko 10% oraz będą oscylowały w zależności od stanowiska, oceny rocznej i stażu w przedziale od 270zł do ponad 900zł brutto.

 1. Wprowadzenie w TMMP-Jelcz Laskowice 10,5% dodatku za równoważny system pracy, od momentu rozpoczęcia pracy w tym systemie.
 2. Ujednolicenie dodatku nocnego dla systemu równoważnego w TMMP-Wałbrzych poprzez wprowadzenie 15zł za każdą zmianę przypadającą w godzinach nocnych.
 3. Wzrost płacy zasadniczej dla stanowisk: Specjalista i Inżynier, dodatkowy wzrost o średnio 150 zł z ograniczeniem do środka nowego przedziału płacowego.
 4. Wypłacenie jednorazowej nagrody, naliczanej proporcjonalnie do przepracowanych lat pracy dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przed dniem 31.12.2018 w wysokości:
 • 150 zł brutto dla osób zatrudnionych w roku kalendarzowym 2018
 • 300 zł brutto dla osób zatrudnionych w latach kalendarzowych 2015-2017
 • 700 zł brutto dla osób zatrudnionych w latach kalendarzowych 2010-2014
 • 1100 zł brutto dla osób zatrudnionych w latach kalendarzowych 2005-2009
 • 1500 zł brutto dla osób zatrudnionych w przed rokiem kalendarzowym 2005
  Podstawą do ustalenia wysokości nagrody jest okres zatrudnienia na umowę o pracę w TMMP (uprzednio również TMIP). Wypłata nastąpi wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień, czyli do 10 maja. Warunkiem wypłaty nagrody jest pozostawanie w zatrudnieniu na dzień wypłaty.
  5) Zakładowe Organizacje Związkowe i Pracodawca uzgodnili, że do 31.12.2019 r. nastąpi analiza i obecnego systemu wynagrodzeń, aby uwzględnić pracowników z dużym doświadczeniem.
  6) Dodatkowo TMMP wprowadza od dnia 1 kwietnia 2019 nagrody jubileuszowe w poniższym kształcie:
 • rewizja jubileuszu 10-lecia do 500 zł brutto i przyznanie jednorazowo dodatkowego dnia urlopu w TMMP-Jelcz Laskowice
 • 15-lecie w wysokości 1500 zł brutto i przyznanie jednorazowo dodatkowego dnia urlopu (bez zmian)
 • 20-lecie w wysokości 2500 zł brutto i przyznanie jednorazowo dodatkowego dnia urlopu
 • 25-lecie w wysokości 3500 zł brutto i przyznanie jednorazowo dodatkowego dnia urlopu.