Zapraszamy na cykl wykładów pt. Człowiek w pracy – organizacja z ludzką twarzą

Do kogo skierowana jest inicjatywa?

  • Do udziału w zajęciach zachęcamy osoby, które poszukują ludzkiej strony organizacji. Liderki i liderów, którzy w swojej codziennej pracy wyznają wartości humanistyczne i którym zależy na budowaniu relacji z drugim człowiekiem. Inicjatywa skierowana jest do osób, którym szczególnie zależy na promowaniu idei organizacji dobra wspólnego, a tym samym umacnianiu więzi społecznych.
  • Uczestniczki i uczestnicy kursu powinni kierować się w swoich działaniach systemem etycznych zasad i angażować siebie i innych w tworzenie atmosfery współpracy i moralnej więzi z miejscem pracy czy daną społecznością.
  • Szukamy także organizatorek i organizatorów, którzy są świadomi nurtu zarządzania humanistycznego, ale chcą pogłębić wiedzę na temat tworzenia miejsc pracy w poszanowaniu wartości humanistycznych, aktywizowania do demokracji, współdecydowania i współdziałania.
  • Uczestniczkami i uczestnikami kursu mogą zostać osoby, które na co dzień pracują w organizacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, samorządach, reprezentują związki zawodowe lub kierują własnymi przedsiębiorstwami. Najważniejsze żeby w swojej pracy dostrzegali wymiar ludzki i starali się tworzyć społeczności życzliwych sobie ludzi.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na https://dialogkig.pl/czlowiek-w-pracy/