Zapraszamy na szkolenie dla organizacji z terenu województwa mazowieckiego

W dniu 27 lutego br. o godzinie 10:30 w siedzibie OPZZ przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie w sali 220, p.II, odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji OPZZ “Konfederacja Pracy” z terenu województwa mazowieckiego. Tematem przewodnim szkolenia będą zagadnienia związane z czasem pracy – rodzaje czasów pracy, rozliczanie czasu pracy, grafiki itp.

Szkolenie prowadzone będzie przez przedstawicieki Działu Prawnego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Panią Aleksandrę Zagajewską oraz Panią Elżbietę Wiśniewską.

Koszty szkolenia i materiałów pokrywane są ze środków Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywają organizacje szczebla podstawowego.

Zgłoszenia należy przekazywać drogą mailową na adres kp-info@konfederacjapracy.org.pl lub telefonicznie (0-22) 55-15-665 podając imię, nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby zgłaszanej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc każda organizacja może oddelegować maksymalnie 2 osoby oraz dodatkowo wskazać osoby na listę rezerwową. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do 21 lutego.

Zapraszamy!