Zaproszenie na spotkanie 19.12 br.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy zaproszenie na spotkanie organizacji związkowych z terenu województwa mazowieckiego dotyczące informacji i oceny działań Związku na terenie Mazowsza w 2016 r, a także spodziewanych zmian legislacyjnych w roku 2017 (głównie ustawy o związkach zawodowych).

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w budynku OPZZ w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 w sali 220 o godz. 12:00.

W związku z powyższym zwracamy się do Zarządów wszystkich organizacji z woj. mazowieckiego do przekazania Zarządowi Krajowemu informacji o ilości przedstawicieli oddelegowanych na ww. spotkanie wraz z imienną listą. W przypadku braku możliwości oddelegowania przedstawiciela organizacji również zobowiązuje się Zarząd Organizacji do przekazania tej informacji Zarządowi Krajowemu. Zgłoszenie można przekazać mailowo na adres kp-info@konfederacjapracy.org.pl, faksem lub telefonicznie na numer: (0-22) 55-15-665 do 13 grudnia 2016 r.

Każda organizacja może zgłosić maksymalnie 2 osoby.

Zapraszamy.

zaproszenie-na-spotkanie-19-12-2016-r